Latere deelneming VS

Eigenlijk het enig land wat zich later in de Eerste Wereldoorlog mengde waren de Verenigde Staten. China deed niet actief mee in de gevechten maar bood wel steun aan de geallieerden. Zij bezetten ook een voormalige kolonie van het Duitse Rijk wat aan Japan de aanleiding gaf zich agressief aan hun aartsvijand China op te stellen. Echter de Verenigde Staten raadden het Japan ten zeerste af.

Zij stuurden in 2017 troepen naar met name het Westelijke front in Europa. Toen Rusland zich vanwege de revolutie in 2017 terugtrok was dit een welkom geval. Echter de Verenigde Staten hadden hun