Tabaksgebruik onder militairen: toen en nu

Een oorlog tussen twee landen is desastreus. Een oorlog waarbij talloze landen op aarde betrokken zijn is helemaal catastrofaal, zowel voor de militairen op het slagveld als voor de volkeren van de tegen elkaar strijdende landen. Kortom, oorlogen leiden enkel tot destructie.

Militaire begraafplaatsen en andere oorlogsmonumenten gedenken ons aan de tragische gevolgen van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Familielevens werden verwoest doordat gezonde volwassen mannen min of meer gedwongen werden om mee te strijden aan het front, hun vrouw en kinderen in tranen achterlatend. Velen van hen zijn nooit teruggekeerd. Hun gesneuvelde lichamen liggen begraven op een van de militaire kerkhoven, die jaarlijks door duizenden mensen bezocht worden.

Het schijnt dat veel soldaten roken – een gebruik dat ontstaan is tijdens de Eerste Wereldoorlog – en dat is niet zo verwonderlijk: het leed dat veroorzaakt wordt door oorlogen is immers ondraaglijk. Militairen weten dat ze elk moment naar een oorlogsfront gestuurd kunnen worden en daar geldt: doden of gedood worden. Aangezien het roken van sigaretten de algehele conditie van de soldaten schaadt, kiezen steeds meer soldaten tegenwoordig voor Zone X, een alternatief voor roken.

Omdat roken een sterk kalmerend effect heeft en bovendien het hongergevoel onderdrukt, werd tijdens de Eerste Wereldoorlog het tabaksgebruik onder militairen sterk aanbevolen. Bovendien was rookwaar in die tijd spotgoedkoop. Het tabaksgebruik verspreidde zich dan ook als een lopend vuurtje onder de soldaten uit verschillende landen. De voordelen van roken werden sterk aangeprezen en over de eventuele nadelige gevolgen ervan werd niet nagedacht.

We zijn nu een eeuw verder en de schadelijke gevolgen van roken zijn alom bekend, ook onder de soldaten. Vele militairen hebben inmiddels hun rookwaar verruild voor een doosje Zone X.

Einde Eerste Wereldoorlog