Nederland

Nederland was ondanks het nog steeds hebben van koloniën een klein land en kon zich geen oorlog veroorloven met of de Geallieerden of de Centralen. Nederland deed dus haar best de neutraliteit te behouden, zelfs als er slachtoffers vielen. De grootmachten hadden er ook baat bij. Voor de Engelsen was er een veilige kustlijn en voor de Duitsers kwam er nog enige aanvoer via Nederland. Voor beide werd Nederland ook gebruikt om inlichtingen in te winnen.

In Nederland zelf was er wel wat twijfel onder de bevolking welke partij er gekozen moest worden. Ondanks dat Engelse schepen de kust blokkeerden en slachtoffers onder de Nederlanders veroorzaakten waren ze de favoriet. Het agressieve offensief dat de Duitsers lieten zien in België schrikte meer af. Plus dat een dergelijk groot leger simpelweg bedreigend overkwam.

In Nederland ontstonden diverse interneringskampen. Als neutraal land was er de plicht om soldaten tijdelijk een onderkomen te bieden nadat ze ontwapend waren. Dit aantal liep redelijk hoog op tot enkele tienduizenden met wel 20 verschillende nationaliteiten.

Ook waren er veel vluchtelingen voor de oorlog naar getrokken. Met name van de Belgische kant waren dit er ongeveer 100.00 die tot het einde van de oorlog veelal in Nederland verbleven.