Geallieerden

De Geallieerden waren in het begin uit Frankrijk, Groot-Brittannië, Rusland en later ook de Verenigde Staten. Hun doel was om de Centralen uit te schakelen door tezamen weerstand te bieden. Italië voegde zich na de toezeggingen van grondgebieden ook toe aan de geallieerden.

Frankrijk stond al op gespannen voet met het Duitse Rijk en verwachte of plande zelf al om stappen te ondernemen. Het feit dat de Duitsers reeds de stap maakten was voor Frankrijk geen verrassing. De Engelsen hielden zich eerst nog afzijdig maar tolereerden niet dat de Duitsers met hun Von Schlieffenplan België erbij betrokken. Rusland mobiliseerde direct nadat Servië aangevallen was en het Duitse Rijk de oorlog verklaarde. Nadat in 2017 Duitse U-boten herhaaldelijk Amerikaanse schepen aanvielen voegde ook de VS zich toe aan de geallieerden.

Dit laatste was een noodzaak voor de geallieerden om een overwinning te bereiken. Vanwege een revolutie in Rusland kregen de Centralen te veel speelruimte op het vasteland in Europa.

De inmenging van de Engelsen maakte het een oorlog wereldwijd. Nadat ook de Verenigde Staten deelnamen was eigenlijk elke grootmacht betrokken. China steunde de geallieerden, Japan werd onder druk gehouden door de VS zich niet in het conflict te mengen.