Het begin van de Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog was een oorlog die zich ontwikkelde vanuit Europa maar zich uiteindelijk wereldwijd liet zien. Dit is ook logisch als je je bedenkt dat de Europese grootmachten zich ver buiten Europa gevestigd hebben. Dus ook de landen niet gelegen in het vasteland van Europa werden er gemakkelijk bij betrokken. Daarnaast waren er de internationale betrekkingen van bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

De start van de Eerste Wereldoorlog wordt gezet op de moord op 28 juni 1914 op aartshertog Frans Ferdinand van Oostenrijk. Echter was dit voorafgegaan door hoog oplopende spanningen tussen de met name Europese grootmachten.

De strijd om nieuwe afzetgebieden te hebben en de grootste en sterkste speler te zijn speelde al ruim voordat de Eerste Oorlog echt begon. Duitsland groeide hard en wedijverde continue met Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië. Het Oostenrijks-Hongaarse Rijk stond onder druk vanwege de spanningen in het zuiden waar Servië niet handelde zoals gewenst.

Het feit dat er vele onderlinge afspraken gemaakt waren, was de oorzaak dat nauwelijks iemand zich afzijdig kon houden. Een maand nadat de Oostenrijkse prins was vermoord door een Serviër viel Oostenrijk Servië binnen. Alvorens was er met het Duitse Rijk besloten dat Oostenrijk op hun steun kon rekenen. Het Duitse Rijk zag hiervoor ook de aanleiding om via België Frankrijk aan te vallen. Rusland verklaarde de oorlog aan Het Duitse Rijk als bondgenoot van Frankrijk en aan het Oostenrijks-Hongaarse Rijk als bondgenoot van Servië. Groot-Brittannië voegde zich toe aan de Geallieerden zodra de Duitsers geen gehoor gaven aan een terugtrekking uit België.

Met de participatie van Groot-Brittannië werd het een echte oorlog op wereldniveau. Ook het Ottomaanse rijk dat zich bij de Centralen voegde, zorgde voor een verspreiding in Arabië en Afrika. Met de koloniën van de Europese landen verspreidde de oorlog zich gemakkelijk.

De Verenigde Staten hielden zich een lange tijd afzijdig. Echter na herhaaldelijk aanvallen van Duitse onderzeeërs op Amerikaans schepen, en dus Amerikaanse burgers, besloten ook zij zich in de Eerste Wereldoorlog te mengen. De Italianen hadden zich in eerste instantie bij de Centralen aangesloten maar blijven afzijdig. Uiteindelijk hebben ze toen besloten na vele toezeggingen zich bij de geallieerden aan te sluiten.

Het is een oorlog waarin veel gebeurd is, veel vooraf aan is gegaan en waar uiteindelijk ook veel uit voort is gekomen. Veelal wel met een negatieve keerzijde maar nu 100 jaren later kunnen we er als een leervolle periode tegen aankijken. Met de inhoud op deze website proberen wij beknopt en duidelijk weer te geven wat er gebeurd is. Voor vragen en opmerkingen verwijzen wij naar onze contactpagina. Wij hebben ons beste gedaan de juistheid weer te geven en doen dit ook aan de hand van bronnen.