Represailles

Het Verdrag van Versailles was het belangrijkste vredesverdrag dat de Eerste Wereldoorlog tot een einde bracht. Het verdrag beëindigde de oorlog tussen Duitsland en de geallieerde mogendheden. Het werd op 28 juni 1919 in Versailles ondertekend, precies vijf jaar na de moord op aartshertog Franz Ferdinand. De andere centrale mogendheden aan de Duitse zijde van de Eerste Wereldoorlog ondertekenden afzonderlijke verdragen. Hoewel de wapenstilstand, getekend op 11 november 1918, een einde maakte aan de daadwerkelijke gevechten, duurde het zes maanden lang om geallieerde onderhandelingen te voeren op de vredesconferentie van Parijs om het vredesverdrag af te ronden. Het verdrag werd op 21 oktober 1919 door het secretariaat van de Volkenbond geregistreerd.

Van de bepalingen in het verdrag, was een van de belangrijkste en meest controversiële vereiste: Om de verantwoordelijkheid van Duitsland en haar bondgenoten te aanvaarden als veroorzaker van alle verlies en schade tijdens de oorlog. Het verdrag dwong Duitsland om te ontwapenen, aanzienlijke territoriale concessies te doen (verlies van koloniën en aangrenzende gebieden in Europa) en schadevergoeding te betalen aan bepaalde landen onder de Geallieerden.

Duitsland werd ook zeer ingeperkt qua legereenheden. Niet meer dan 100.000 soldaten en beperkt nummer aan schepen en andere materialen. Qua luchtmacht was er geen optie meer deze aan te schaffen. Kortom, Duitsland mocht qua leger niets meer betekenen.